logo
Select period
Search from map
Menu

Õendustöötajate 6-päevane arenguprogramm

Tu 07/11/2023 10:00 - Tu 12/12/2023 13:30
204.00 - 1146.00
Show descriptionHide description

*kooskõlastatud EÕL koolituse kooskõlastamise komisjoni otsusega 30. septembril 2021

Tervishoiu arengukavade kohaselt suureneb lähiaastatel ambulatoorsete ja iseseisvate õendusabiteenuste maht, õendustöötajate vastutus ning osatähtsus teenuste osutamisel ja tervise edendamisel veelgi. Kuna õendustöötajate tegevus- ja vastutusvaldkond tervisesüsteemis on pidevas arengus, siis õenduskvaliteedi parandamine ning õdede professionaalsuse tõstmine on äärmiselt oluline, et osutada kvaliteetset ning inimkeskset tervishoiuteenust.

Arenguprogramm on nii õendustöötajatele kui ka teistele tervishoiutöötajatele suunatud 6-päevane veebikeskkonnas toimuv täiendõpe. Iga õppepäev on järelkuulatav 14 päeva jooksul peale selle toimumist endale sobival ajal. Võimalus on osaleda ka üksikutel päevadel eraldi, lisades registreerumisel märkuste lahtrisse, millistel õppepäevadel soovite osaleda.

Arenguprogrammi eesmärk on täiendada ametialaseid teadmisi ning oskusi, parandada õenduskvaliteeti ning arendada õdede professionaalsust, sh anda teadmised suhtlemiskonflikti tekkemehhanismist ning sellega toimetulekust abistava elukutse esindajana; tõsta teadlikkust psühholoogilisest lisakoormusest, mis kaasneb patsientidega töös; selgitada olulisi tööõiguse nüansse ja erinevaid e-lahendusi; tutvustada, kuidas toimib e-tervis ja digitaalne tervishoiusüsteem Eestis ning kuidas liiguvad andmed erinevate osapoolte vahel nii tehniliselt kui õiguslikult; jagada teadmisi meditsiiniõiguse ning meditsiinieetika põhimõtetest ning tervishoiuvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest, millest osaleja saab igapäevatöös lähtuda.

Koolitusel osalenu:

 • oskab integreerida enda töösse erinevaid (e-)tervise lahendusi
 • mõistab erinevate e-lahenduste olemust ja nõudeid
 • tunneb olulisemaid tööõiguse nüansse seoses töötervishoiuga
 • teab millised on tema õigused ja kohustused patsiendile teenuse osutamisel, sh patsiendi andmete pärimisel ning edastamisel
 • mõistab, kuidas liiguvad meditsiiniandmed tervishoiuteenuse osutaja ning erinevate riiklike institutsioonide vahel
 • oskab orienteeruda meditsiiniõigust reguleerivas õigusruumis
 • tunneb tervishoiuteenuse osutamise lepingu põhimõtteid
 • teab, mida ta peaks oma igapäevatöös andmekaitse aspektist arvestama ning kuidas maandada riske ja lahendada praktikas ettetulevaid olukordi
 • saab teadmised erinevatest sotsiaalteenustest
 • tunneb kaastundeväsimuse ja läbipõlemissündroomi olemust, oskab nende sümptomeid ära tunda nii iseendal kui teistel
 • teab, mida nii töövälisel ajal kui tööl olles iseenda jaoks teha, et säiliks töörõõm ja kaastunderahulolu
 • teab, millega arvestada ja mida vältida ärritunud inimesega rääkides
 • toetab enda head vaimset tervist ning oskab toime tulla kaastundeväsimuse ja läbipõlemisega
 • teab konfliktse suhtlemise erinevaid tasandeid ja oskab erineva ärrituvuse taseme juures konflikti juhtida rahunemise suunas
 • teab, millega tuleb arvestada grupiga või grupis töötades

Programmi mitmekülgseid õppepäevi viivad läbi tervisevaldkonna asjatundjad ja väärtusliku kogemuspagasiga praktikud: Mari AsserAiriin DemirKristiina KooritsAili MaarIngeri Luik-TammeKaupo Piirsalu ning Ann-Liis Ojaots.

03.11.2022 1. ÕPPEPÄEV: E-lahendused meditsiinis õenduse vaatenurgast
10.11.2022 2. ÕPPEPÄEV: Õdede ja patsientide kohustused ja õigused 
17.11.2022 3. ÕPPEPÄEV: Isikuandmete töötlemine. Eriliigiliste isikuandmete kaitse tervishoiuasutustes 
24.11.2022 4. ÕPPEPÄEV: Suhtlemine konfliktiolukorras: kuidas toime tulla keerulise käitumisega patsiendiga?
01.12.2022 5. ÕPPEPÄEV: Hea vaimse tervise toetamine, kaastundeväsimus ja läbipõlemine. Millele mõelda ja millega arvestada töötades grupiga või grupis?
08.12.2022 6. ÕPPEPÄEV: Olulised tööõiguse punktid õdede igapäevatöös. Mida peavad õendustöötajad teadma sotsiaalteenustest?

Events website: https://eestikonverentsikeskus.ee/event/arenguprogramm-oendustootajate/

Events

No events were found
Buy ticket E-lahendused meditsiinis õenduse vaatenurgast E-lahendused meditsiinis õenduse vaatenurgast Online-koolitus
Buy ticket Õendustöötajate 6-päevane arenguprogramm 07.11.2023 - 12.12.2023 Õendustöötajate 6-päevane arenguprogramm 07.11.2023 - 12.12.2023 - Online-koolitus
Buy ticket Õdede ja patsientide kohustused ja õigused Õdede ja patsientide kohustused ja õigused Online-koolitus
Buy ticket Isikuandmete töötlemine. Eriliigiliste isikuandmete kaitse tervishoiuasutustes Isikuandmete töötlemine. Eriliigiliste isikuandmete kaitse tervishoiuasutustes Online-koolitus
Buy ticket Kuidas toime tulla keerulise käitumisega patsiendiga? Kuidas toime tulla keerulise käitumisega patsiendiga? Online-koolitus
Buy ticket Hea vaimse tervise toetamine, kaastundeväsimus ja läbipõlemine. Grupikäitumine Hea vaimse tervise toetamine, kaastundeväsimus ja läbipõlemine. Grupikäitumine Online-koolitus
Buy ticket Olulised tööõiguse punktid õdede igapäevatöös. Mida peavad õendustöötajad teadma sotsiaalteenustest? Olulised tööõiguse punktid õdede igapäevatöös. Mida peavad õendustöötajad teadma sotsiaalteenustest? Online-koolitus
Loading...
Reload
No results have been found for your request.
Loading...
Reload