logo
Valitse aikaväli
Etsi kartalta
Menu

Koulutus

Koulutus
Tapahtumia ei löytynyt
Ennakkomyynti on päättynyt Õppekursus: KYC/AML spetsialist / Учебный курс: специалист KYC/AML Õppekursus: KYC/AML spetsialist / Учебный курс: специалист KYC/AML - Online-koolitus, Viro
Ennakkomyynti on päättynyt Õppekursus: Maksuspetsialist / Учебный курс: специалист по налогам Эстонии Õppekursus: Maksuspetsialist / Учебный курс: специалист по налогам Эстонии - Online-koolitus, Viro
Osta lippu Kahepäevane koolitus: VBA makrod ja automatiseerimise valemid Excelis Kahepäevane koolitus: VBA makrod ja automatiseerimise valemid Excelis - Online-koolitus, Viro 358.80
Osta lippu Tervise ja heaolu edendamine töökohal Tervise ja heaolu edendamine töökohal Online-koolitus, Viro 204.00
Osta lippu Töökeskkonna vaimse tervise ja heaolu spetsialisti arenguprogramm 20.01 - 21.03.2023 Töökeskkonna vaimse tervise ja heaolu spetsialisti arenguprogramm 20.01 - 21.03.2023 - Online-koolitus, Viro 204.00
Osta lippu Kuidas luua enda ümber ka ennast inspireeriv ning arendav töökultuur? Kuidas luua enda ümber ka ennast inspireeriv ning arendav töökultuur? Online-koolitus, Viro 204.00
Osta lippu Andmeanalüütiku 11-päevane arenguprogramm 24.01 - 11.04.2023 Andmeanalüütiku 11-päevane arenguprogramm 24.01 - 11.04.2023 - Online-koolitus, Viro 2232.00
Osta lippu R edasijõudnutele R edasijõudnutele Online-koolitus, Viro 204.00
Osta lippu Vitaalse pikaealisuse spetsialisti arenguprogramm Vitaalse pikaealisuse spetsialisti arenguprogramm - Online-koolitus, Viro 2029.20
Osta lippu Õppekursus: Finantsanalüütik / Учебный курс: финансовый аналитик Õppekursus: Finantsanalüütik / Учебный курс: финансовый аналитик - Online-koolitus, Viro 1211.20
Osta lippu Koondamisega seotud olulised õiguslikud küsimused ja kohtupraktika Koondamisega seotud olulised õiguslikud küsimused ja kohtupraktika Online-koolitus, Viro 204.00
Osta lippu SQL päringukeele meistriklass andmete analüüsimiseks I SQL päringukeele meistriklass andmete analüüsimiseks I Online-koolitus, Viro 204.00
Osta lippu Esmaabi sõja ja tuumakatastroofi korral Esmaabi sõja ja tuumakatastroofi korral Online-koolitus, Viro 180.00
Osta lippu Tööheaolu hübriid- ja kaugtöö meeskondades Tööheaolu hübriid- ja kaugtöö meeskondades Online-koolitus, Viro 204.00
Osta lippu Kuidas erinevaid isiksustüüpe toimiva meeskonnana tööle rakendada? Kuidas erinevaid isiksustüüpe toimiva meeskonnana tööle rakendada? Online-koolitus, Viro 216.00
Osta lippu Psühhosotsiaalsed ohutegurid, nende mõõtmine ja toimetuleku tegevusplaani koostamine Psühhosotsiaalsed ohutegurid, nende mõõtmine ja toimetuleku tegevusplaani koostamine Online-koolitus, Viro 204.00
Osta lippu SQL päringukeele meistriklass andmete analüüsimiseks II SQL päringukeele meistriklass andmete analüüsimiseks II Online-koolitus, Viro 204.00
Osta lippu Pilveteenustega seotud aktuaalsed õiguse küsimused ja kohtupraktika Pilveteenustega seotud aktuaalsed õiguse küsimused ja kohtupraktika Online-koolitus, Viro 192.00
Osta lippu Kuidas psühhosotsiaalsete ohutegurite tegevusplaani reaalselt ja praktiliselt ettevõttes rakendada? Kuidas psühhosotsiaalsete ohutegurite tegevusplaani reaalselt ja praktiliselt ettevõttes rakendada? Online-koolitus, Viro 204.00
Osta lippu Andmekaeve meetodid ja rakendused Andmekaeve meetodid ja rakendused Online-koolitus, Viro 204.00
Osta lippu Kannatlikkuse arendamise tähtsus töökohal UusiUusiKannatlikkuse arendamise tähtsus töökohal Online-koolitus, Viro 180.00
Osta lippu Milliste õigusaktidega tuleb arvestada töökoha tervise ja heaolu küsimustes? Milliste õigusaktidega tuleb arvestada töökoha tervise ja heaolu küsimustes? Online-koolitus, Viro 204.00
Osta lippu Tekstikaeve ja meelsusanalüüs Tekstikaeve ja meelsusanalüüs Online-koolitus, Viro 204.00
Osta lippu Tööga seotud pinge, stress, depressioon, ärevus ning nendega toimetulek Tööga seotud pinge, stress, depressioon, ärevus ning nendega toimetulek Online-koolitus, Viro 204.00
Osta lippu Statistilised andmeanalüüsi meetodid praktilises elus Statistilised andmeanalüüsi meetodid praktilises elus Online-koolitus, Viro 204.00
Osta lippu Milline tasusüsteem meelitab ligi, hoiab ja motiveerib töötajaid? UusiUusiMilline tasusüsteem meelitab ligi, hoiab ja motiveerib töötajaid? Online-koolitus, Viro 192.00
Osta lippu Praktiline kahepäevane koolitus: Eneseregulatsioon kui jõud eesmärkide saavutamiseks Praktiline kahepäevane koolitus: Eneseregulatsioon kui jõud eesmärkide saavutamiseks - Online-koolitus, Viro 358.80
Osta lippu Tervislik toitumine töökohal Tervislik toitumine töökohal Online-koolitus, Viro 204.00
Osta lippu Andmekirjaoskuse arendamine ja kriitiline mõtlemine Andmekirjaoskuse arendamine ja kriitiline mõtlemine Online-koolitus, Viro 204.00
Osta lippu Töötajate heaolu ja tervise toetamine organisatsioonis Elisa ja LHV näitel Töötajate heaolu ja tervise toetamine organisatsioonis Elisa ja LHV näitel Online-koolitus, Viro 204.00
Osta lippu Suhtlemise kunst - meeldiv suhtlemine kolleegidega loob heaolu ning toetab vaimset tervist Suhtlemise kunst - meeldiv suhtlemine kolleegidega loob heaolu ning toetab vaimset tervist Online-koolitus, Viro 204.00
Osta lippu Tervise- ja heaoluprogrammide tõhususe hindamine Tervise- ja heaoluprogrammide tõhususe hindamine Online-koolitus, Viro 204.00
Osta lippu Data Visualization and Storytelling - loo rääkimine andmetega Data Visualization and Storytelling - loo rääkimine andmetega Online-koolitus, Viro 204.00
Osta lippu Eesti Teabehalduse Konverents 2023: Andmete võidukäik Eesti Teabehalduse Konverents 2023: Andmete võidukäik Nordic Hotel Forum, Tallinn, Sirius saal, Viro 240.00
Osta lippu Andmete muundamine ja mudeldamine Power Query ja Power Pivoti abil Andmete muundamine ja mudeldamine Power Query ja Power Pivoti abil Online-koolitus, Viro 204.00
Osta lippu Motiveeriv tagasiside meeskonna tulemusjuhtimises UusiUusiMotiveeriv tagasiside meeskonna tulemusjuhtimises Online-koolitus, Viro 192.00
Osta lippu Power BI - visuaalsete raportite loomine ja automatiseerimine Power BI - visuaalsete raportite loomine ja automatiseerimine Online-koolitus, Viro 204.00
Osta lippu Tableau - analüütiku parim sõber Tableau - analüütiku parim sõber Online-koolitus, Viro 204.00
Osta lippu Andmeanalüütiku arenguprogramm 13.04.2023 - 13.06.2023 Andmeanalüütiku arenguprogramm 13.04.2023 - 13.06.2023 - Online-koolitus, Viro 2029.20
Osta lippu Sissejuhatus erialasse. Andmeanalüüsi alused Sissejuhatus erialasse. Andmeanalüüsi alused Online-koolitus, Viro 204.00
Osta lippu Personalitöötajate veebikonverents 2023: Paindlikkus ja otsustusvabadus töösuhetes UusiUusiPersonalitöötajate veebikonverents 2023: Paindlikkus ja otsustusvabadus töösuhetes Online-koolitus, Viro 228.00
Osta lippu Tervishoiusekretäri arenguprogramm 18.04.2023 - 06.06.2023 Tervishoiusekretäri arenguprogramm 18.04.2023 - 06.06.2023 - Online-koolitus, Viro 1431.60
Osta lippu Tervishoiusekretäri töö olemus Tervishoiusekretäri töö olemus Online-koolitus, Viro 204.00
Osta lippu Andmete kogumine, andmekaeve ja andmete visualiseerimine Andmete kogumine, andmekaeve ja andmete visualiseerimine Online-koolitus, Viro 204.00
Osta lippu Ülevaade tervishoiusvaldkonna seadustest Ülevaade tervishoiusvaldkonna seadustest Online-koolitus, Viro 204.00
Osta lippu Andmeanalüüs Excelis Pivot Table, konsolideeri ja PowerQuery tööriistadega Andmeanalüüs Excelis Pivot Table, konsolideeri ja PowerQuery tööriistadega Online-koolitus, Viro 204.00
Osta lippu Meditsiinis kasutatavatest infosüsteemidest Meditsiinis kasutatavatest infosüsteemidest Online-koolitus, Viro 204.00
Osta lippu Andmeanalüüsiks vajalik tööriist Qlik Andmeanalüüsiks vajalik tööriist Qlik Online-koolitus, Viro 204.00
Osta lippu Enesekehtestamine organisatsioonis - kuidas ületada suhtlemistõkked? Enesekehtestamine organisatsioonis - kuidas ületada suhtlemistõkked? Online-koolitus, Viro 204.00
Osta lippu Dokumendihaldus tervishoiusekretäri töös Dokumendihaldus tervishoiusekretäri töös Online-koolitus, Viro 204.00
Osta lippu SQL - andmete kogumiseks hädavajalik tööriist SQL - andmete kogumiseks hädavajalik tööriist Online-koolitus, Viro 204.00
Osta lippu Canva kujundusprogramm kergemate kujundustööde ja infomaterjalide tegemiseks Canva kujundusprogramm kergemate kujundustööde ja infomaterjalide tegemiseks Online-koolitus, Viro 204.00
Osta lippu Arhiivihaldus tervishoiusekretäri töös Arhiivihaldus tervishoiusekretäri töös Online-koolitus, Viro 204.00
Osta lippu SQL - andmete kogumiseks hädavajalik tööriist SQL - andmete kogumiseks hädavajalik tööriist Online-koolitus, Viro 204.00
Osta lippu Ravikindlustussüsteem, Haigekassa hüvitised Ravikindlustussüsteem, Haigekassa hüvitised Online-koolitus, Viro 204.00
Osta lippu Masinõppe koolituspäev Masinõppe koolituspäev Online-koolitus, Viro 204.00
Osta lippu Emotsionaalne ja sotsiaalne intelligentsus ning nende arendamine Emotsionaalne ja sotsiaalne intelligentsus ning nende arendamine Online-koolitus, Viro 204.00
Osta lippu Pythoni õppepäev Pythoni õppepäev Online-koolitus, Viro 204.00
Osta lippu Digidokumentide turvalisus. Eriliigiliste isikuandmete kaitse tervishoiuasutustes Digidokumentide turvalisus. Eriliigiliste isikuandmete kaitse tervishoiuasutustes Online-koolitus, Viro 204.00
Osta lippu R - võimas töövahend andmetega töötamisel R - võimas töövahend andmetega töötamisel Online-koolitus, Viro 204.00
12
Loading...
Lataa uudelleen
Tuloksia ei löytynyt!
Loading...
Lataa uudelleen