logo
Valitse aikaväli
Etsi kartalta
Menu

Piletilevin lipputoimiston käyttöehdot

Näitä Käyttöehtoja sovelletaan Piletilevin ja Käyttäjän välisessä asioinnissa.
1.  Käsitteet
1.1. Käyttäjä – Verkkosivun rekisteröitynyt tai rekisteröimätön käyttäjä eli Lipun ostaja.
1.2. Käyttöehdot – nämä Piletilevin voimaan saattamat Verkkosivun käyttämiseen tarkoitetut yleisehdot, jotka on julkaistu sivulla www.piletilevi.ee/est/uldinfo/kuidasosta/piletipoe-kasutamise-tingimused/.
1.3. Järjestäjä – Tapahtuman järjestäjä, mm. oikeushenkilö, organisaatio tai yritys, joka vastaa kaikista Tapahtumaan liittyvistä seikoista, mm. Tapahtuman toteutumisesta.
1.4. Myyntisopimus – Piletilevin välityksellä Järjestäjän ja Käyttäjän välillä solmittu sopimus, jolla Lipun omistaja saa oikeuden Tapahtumassa vierailemiseen.
1.5. Lippu – vahingoittumaton tosite alkuperäislomakkeella tai sähköinen lippu, joka antaa sen omistajalle oikeuden Tapahtumaan osallistumiseen ja Tapahtuman peruuttamisen tapauksessa Järjestäjältä Lipun lunastamisen vaatimiseen.
1.6. Piletilevi – AS Piletilevi Group, kaupparekisteritunnus 10568581, joka välittää Järjestäjien ja Käyttäjien välisen Myyntisopimuksen solmimista.
1.7. Sopijapuoli – Järjestäjä ja Piletilevi erikseen; Sopijapuolet – Järjestäjä ja Piletilevi yhdessä ja yhteisesti
1.8. Verkkosivu – internetin verkkoalue www.piletilevi.ee.
1.9. Tapahtuma – Järjestäjän tietylle kohderyhmälle järjestämä viihde-, julkisen toiminnan, liiketoiminta- tai mainostapahtuma, mm. esiintyminen, konsertti, disko, urheilukisa, näyttely, messut, konferenssi, kilpailu, huutokauppa tms. tapahtuma, johon osallistumiseen on hankittava pääsylupa eli Lippu.
1.10. Tapahtumapaikka – paikka, jossa Tapahtuma järjestetään.


2. Piletilevin tiedot
2.1. Piletilevin osoite on Maakri 23A, Tallinn 10145.
2.2. Välitystoimintaan liittyvät tiedustelut, valitukset, ehdotukset ja hakemukset toimitetaan Piletilevin sähköpostiosoitteeseen info@piletilevi.ee.

3. Myyntisopimusten välittäminen
3.1. Piletilevi hallinnoi Verkkosivua, jonka kautta voidaan solmia Järjestäjien ja Käyttäjien välisiä Myyntisopimuksia.
3.2. Piletilevi välittää Järjestäjän ja Käyttäjän välillä Myyntisopimuksen solmimista Järjestää varten ja hänen etujen mukaisesti. Piletilevin ja Järjestäjän välillä ovat voimassa Lipunmyynnin välityssopimuksen yleiset ehdot, jotka on julkaistu Verkkosivun sivulla www.piletilevi.ee/est/uldinfo/korraldajale/yldtingimused/
3.3. Myyntisopimuksen noudattamista vastaa Järjestäjä. Lippuun liittyvät Lipun ostajaan kohdistuvat oikeudet ja velvollisuudet saattaa voimaan Järjestäjä, joka on samalla Lipun ostajan suhteen vastuussa näiden oikeuksien ja velvollisuuksien sisällöstä, muuttamisesta ja noudattamisesta. Piletilevillä ei ole mm. oikeutta Lippujen lunastamiseen eikä vaihtamiseen.
3.4. Järjestäjän ja Käyttäjän välinen Myyntisopimus on solmittu Lipusta maksetun summan kertyessä Piletilevin pankkitilille. Jos lipusta maksetaan Luottokortilla, rahan kertyminen kestää yleensä 3 (kolme) arkipäivää maksun suorittamisesta.
3.5. Kun Järjestäjän ja Käyttäjän välillä on tehty Myyntisopimus, Piletilevi toimittaa Käyttäjälle hänen ostamansa Lipun Käyttäjän valitsemalla toimitustavalla: sähköinen Lippu sähköpostilla, alkuperäiselle lomakkeelle tulostettu Lippu postilaitoksen välityksellä tai kuriirilähetyksenä.
3.6. Lippu voidaan toimittaa postilaitoksen välityksellä ja kuriirilähetyksenä vain sillä edellytyksellä, että Lippu on ostettu Verkkosivulta pankkilinkin kautta vähintään 8 (kahdeksan) päivää ennen Tapahtuman alkamispäivää. Kuriiripalvelu toimii yleensä arkisin kello 09:00 – 18:00. Jos kuriiri ei voi luovuttaa Lippua Käyttäjän ilmoittamassa osoitteessa, katsotaan kuriiripalvelu toteutetun (lähetyskuluja ei palauteta) ja Käyttäjä saa Lipun käyttöönsä asuinpaikassaan toimivasta postin palvelupisteestä.

4. Käyttäjän vahvistukset, oikeudet ja velvollisuudet
4.1. Käyttäjä vakuuttaa millä tahansa Verkkosivulla suorittamalla toimella:
4.1.1. olevansa vähintään 18-vuotias toimivaltainen henkilö (alle 18-vuotias käyttäjä vakuuttaa, että hän on saanut Verkkosivun käyttämiseen, mm. Lipun hankkimiseen, laillisen edustajansa suostumuksen ja riittävät varat Lipun ostamiseen); tai
4.1.2. olevansa oikeushenkilön edustaja, jolla on kaikki oikeudet Verkkosivun käyttämiseen kyseisen oikeushenkilön nimissä ja sen oikeushenkilön nimissä sitoumusten ottamiseen; ja
4.1.3. noudattavansa asianmukaisesti kaikkia Käyttöehtoja; ja
4.1.4. olevansa tietoinen siitä, että Verkkosivun käyttämiseen vaadittavan käyttäjätunnuksen ja salasanan joutuessa kolmansien henkilöiden haltuun on Käyttäjä vastuussa sellaisten henkilöiden toimesta Käyttäjän nimissä otettujen velvollisuuksien täyttämisestä; ja
4.1.5. olevansa tietoinen siitä, että Lippua on säilytettävä turvallisessa paikassa, suora auringonvalo ja lämpö saattavat vahingoittaa Lippua
4.1.6. Kuluttajakäyttäjä on tietoinen siitä, että hänelle ei ole Viron velvoiteoikeuslain (võlaõigusseadus) 53 § 4 mom. 72 k. nojalla oikeutta Myyntisopimuksen purkamiseen.
4.2. Käyttäjä sitoutuu antamaan Verkkosivun käyttäjäksi ilmoittautuessa oikeat henkilötiedot, mm. ilmoittamaan koko nimensä ja käyttämäänsä sähköpostiosoitteen.
4.3. Käyttäjällä on oikeus vaatia Järjestäjän kanssa Myyntisopimuksen solmimisen jälkeen Lipun toimittamista näissä Käyttöehdoissa säädettyjen ehtojen mukaisesti.
4.4. Käyttäjä sitoutuu pidättäytymään häiritsemästä Verkkosivujen toimivuutta ja teknisiä ratkaisuja millä tahansa toimilla tai välineillä. Kaikenlainen toiminta, joka saattaa aiheuttaa Verkkosivun ylikuormituksen tai sen toimintahäiriön, on kiellettyä. Verkkosivun käyttämisen seuranta (käyttäjien seuranta, laskeminen tms.) sekä saatujen tietojen missä tahansa tarkoituksessa kopiointi, välittäminen, käyttö, muuttaminen ja julkaiseminen on kiellettyä.
4.5. Käyttäjä sitoutuu Lippua ostaessaan noudattamaan kaikkia tapahtuman Järjestäjän ja tapahtumapaikan voimaan saattamia sääntöjä ja ehtoja.


5. Piletilevin oikeudet, velvollisuudet ja vastuu
5.1. Piletilevillä on oikeus keskeyttää Myyntisopimuksen solmiminen ja/tai poistaa Käyttäjä Verkkosivulta, jos Piletilevi epäilee Käyttäjän toiminnan olevan vilpillistä tai laitonta.
5.2. Piletilevillä on oikeus rajoittaa milloin tahansa Käyttäjän ostamien Lippujen lukumäärää ja keskeyttää sallittua suuremman määrän Lippujen hankkimiseen tarkoitetut ostotoimet. Piletilevillä on oikeus rajoittaa myytävien Lippujen lukumäärää mm. Verkkosivun ostoskoriin kohdistetuilla asetuksilla.
5.3. Piletilevi ei ole vastuussa kolmansille osapuolille aiheutetuista mahdollisista virheistä, jotka aiheuttavat tilanteen, jossa pankkisiirto tai pankkikorttimaksu saattaa epäonnistua.
5.4. Piletilevin ilmoittamat Lippujen toimitusajat ovat suuntaa antavia ja Piletilevi ei ole vastuussa Lipun toimittamisen viivästymisestä, jos se johtuu Käyttäjän syöttämistä virheellisistä tiedoista, vääristä ohjeista, kolmansien henkilöiden toiminnasta ja muista seikoista, joihin Piletilevi ei voi vaikuttaa. Piletilevillä on oikeus keskeyttää Lipun toimittaminen Käyttäjän valitsemalla toimitustavalla, jos toimituksesta ei ole maksettu hinnaston mukaista hintaa, Käyttäjä on antanut väärät tai virheelliset tiedot (mm. väärän osoitteen tai ulkomaan suuntanumero) tai Käyttäjää ei tavoiteta hänen ilmoittamastaan osoitteesta.
5.5. Piletilevi ei ole vastuussa Lipun kolmansien henkilöiden haltuun joutumisen aiheuttamista mahdollisista seuraamuksista (mm. siinä tapauksessa, jos Lippu joutuu kolmansien henkilöiden haltuun väärän sähköpostiosoitteen antamisen, syötettyyn sähköpostiosoitteeseen liitetyn automaattisen eteenpäin ohjaamisen tms. takia). Piletilevi ei vastaa tuhoutuneista, hukatuista, varastetuista tai vaurioituneista Lipuista.
5.6. Piletilevi ei vastaa Lipun ostajien tai kolmansien henkilöiden suhteen Tapahtuman toteutumiseen, järjestämiseen, mainontaan, tiedottamiseen tai muihin Tapahtumaan liittyvistä seikoista ja sisällöstä eikä myöskään Tapahtuman peruuntumisesta tai myöhästymisestä johtuneista mahdollisista kuluista ja vahingoista. Myyntisopimuksen ehtojen noudattamisesta vastaa vain Järjestäjä. Kaikki edellä mainituista syistä syntyneet erimielisyydet selvittää Järjestäjä.
5.7. Piletilevi ei ole velvoitettu lunastamaan tai korvaamaan Lippuja, jos Tapahtuma peruuntuu, sitä siirretään, Tapahtuman järjestämisen paikkaa muutetaan tai se korvataan jollakin muulla Tapahtumalla. Lippujen lunastamisen ja/tai korvaamisen hoitaa Järjestäjä, jos ei ole muuta sovittu.
5.8. Piletilevi ei vastaa Lipunmyyntijärjestelmän alakäyttäjien (Järjestäjien ja www.piletilevi.eefoorumin käyttäjien) Verkkosivulle lisäämästään sisällöstä, kommenteista tms. tiedoista. Verkkosivulla saattaa olla vinkkejä ja linkkejä internetistä maailmanlaajuisesti löytyviin tietoihin. Koska Piletilevi ei pysty valvomaan kyseisillä sivuilla julkaistuja tietoja, Piletilevi ei vastaa sellaisten sivujen sisällöstä.
5.9. Piletilevi ei tarkista normaalia edullisemman Lipun hankkineen ostajan oikeutta hintaedun käyttämiseen. Normaalia edullisemman Lipun ostaminen ei varmista pääsyä Tapahtumaan, oikeus edullisemmalla Lipulla Tapahtumaan pääsemiseen tarkistetaan ja pääsyä valvotaan Tapahtuman järjestämisen paikassa.
5.10. Piletilevi tai Järjestäjä eivät tarkista Lipun toimittaneen henkilön ja Lipun ostaneen henkilön henkilöllisyyttä eivätkä vastaa tästä johtuvasta mistä tahansa vahingosta.
5.11. Siinä tapauksessa, jossa Piletileville syntyy lain mukaan vastuu Myyntisopimuksen välittämisestä, vastuu rajoittuu joka tapauksessa Käyttäjän hankkiman Lipun arvoon.

6. Aineeton omaisuus
6.1. Kaikkien Verkkosivun ja sen yhteydessä olevien teosten, mm. ohjelmiston, tietokantojen ja graafisen suunnittelun tekijänoikeuksien omistaja on Piletilevi.
6.2. Käyttäjällä ja muilla henkilöillä ei ole ilman Piletilevin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta oikeutta Verkkosivun tai sen minkä tahansa osien millä tahansa tavalla kopioimisen, levittämiseen, välittämiseen, kääntämiseen, muihin tietokantoihin liittämiseen, siitä otteiden tekemiseen tms. tavalla käyttämiseen.
6.3. Verkkosivun tai sen yhteydessä olevien teosten käyttö Käyttäjän tai muun henkilön toimesta ja ilman Piletilevin etukäteen antamaa suostumusta tai viittaukset niihin ovat laittomia ja saattavat johtaa lainmukaisiin seuraamuksiin.
 
7. Henkilötietojen suojaus
7.1. Käyttäjän henkilötietojen käsittelijänä on Piletilevi. Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Virossa voimassa olevan henkilötietojen käsittelysäännösten mukaisesti.
7.2. Piletilevi kerää Käyttäjän henkilötietoja Käyttäjän Verkkosivulle rekisteröitymisen yhteydessä ja muulla tavoin Käyttäjän käyttäessä Verkkosivua.
7.3. Käsiteltävät henkilötiedot ovat Käyttäjän Verkkosivulla antamansa tiedot, jotka Käyttäjä syöttää Lippujen ostamiseen tai ilmoittautuessa Verkkosivun käyttäjäksi. Tällaisia tietoja ovat mm. Käyttäjän nimi, ikä, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja maksusuoritukseen vaadittavat tiedot.
7.4. Piletilevi käyttää henkilötietoja Käyttäjälle palveluiden tarjoamiseen. Mainituilla palveluilla tarkoitetaan ensisijaisesti Lippujen välittämistä Verkkosivun käyttäjille ja uutiskirjeiden lähettämistä.
7.5. Käyttäjällä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käyttämiseen antamansa oikeus milloin tahansa, vaatia henkilötietojen käsittelyn lopettamista ja kerättyjen henkilötietojen poistamista tai sulkemista sekä käyttäjätilin sulkemista. Käyttäjällä on oikeus lopettaa uutiskirjeen vastaanottaminen Verkkosivulla ja Piletilevin uutiskirjeissä annettujen ohjeiden mukaisesti. Edellä mainittujen henkilötietojen käsittelemiseen annettua suostumusta ei voi takautuvasti peruuttaa.
7.6. Piletilevi ei välitä Käyttäjän osalta saatuja henkilötietoja kolmansille henkilöille paitsi k. 7.4 kuvatuissa tarkoituksissa Piletilevin kanssa samaan yhtymään kuuluville yrityksille tai yrityskauppojen seurauksena Piletilevin ostamalle kolmannelle henkilölle.

8. Loppusäädökset
8.1. Käyttöehdot astuvat Piletilevin ja Käyttäjän välillä voimaan siitä hetkestä, jolloin Käyttäjä antaa sähköisen vahvistuksen sitoutumisestaan noudattamaan näitä Käyttöehtoja tai kun Käyttäjä aloittaa Verkkosivun käytön.
8.2. Piletilevillä on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja, julkaisemalla Verkkosivulla muutoksesta kertovan tiedon. Muutokset astuvat voimaan niiden Verkkosivulla julkaisemisen hetkestä alkaen.
8.3. Jos jonkin Käyttöehtojen säädös on lakiin nähden ristiriidassa, se ei vaikuta muiden Käyttöehtojen säädösten voimassaoloon. Jos jokin Käyttöehtojen säädös on tavanomaisena ehtona mitätön, säädös on voimassa, jos Käyttäjä ei ole kuluttaja.
8.4. Verkkosivun käytöstä syntyviin Piletilevin ja Käyttäjän välisiin oikeussuhteisiin sovelletaan Viron lakia. Sopimuksen johdosta Piletilevin ja Käyttäjän välillä syntyvät erimielisyydet ratkaistaan neuvotteluissa.  Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, ratkaistaan erimielisyydet Viron lainsäädännössä säädetyssä järjestyksessä, oikeushenkilön kanssa syntyneet erimielisyydet ratkaistaan Harjun käräjäoikeudessa. 1.1. Kuluttajakäyttäjällä on oikeus toimittaa riita-asia ratkaistavaksi kuluttajakiistojen lautakuntaan, joka toimii osoitteessa www.komisjon.ee tai hakea ratkaisua erimielisyyksiin ODR-riidanratkaisufoorumissa (verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi), jonka osoite on ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 

 

 

 

Tuloksia ei löytynyt!
Loading...
Lataa uudelleen