logo
Выбрать период
Поиск на карте
Меню

Обучение

Обучение
Мероприятия не были найдены
Предварительная продажа закончилась Õppekursus: KYC/AML spetsialist / Учебный курс: специалист KYC/AML Õppekursus: KYC/AML spetsialist / Учебный курс: специалист KYC/AML - Online-koolitus, Эстония
Предварительная продажа закончилась Õppekursus: Maksuspetsialist / Учебный курс: специалист по налогам Эстонии Õppekursus: Maksuspetsialist / Учебный курс: специалист по налогам Эстонии - Online-koolitus, Эстония
Купить билет Kahepäevane koolitus: VBA makrod ja automatiseerimise valemid Excelis Kahepäevane koolitus: VBA makrod ja automatiseerimise valemid Excelis - Online-koolitus, Эстония 358.80
Купить билет Tervise ja heaolu edendamine töökohal Tervise ja heaolu edendamine töökohal Online-koolitus, Эстония 204.00
Купить билет Töökeskkonna vaimse tervise ja heaolu spetsialisti arenguprogramm 20.01 - 21.03.2023 Töökeskkonna vaimse tervise ja heaolu spetsialisti arenguprogramm 20.01 - 21.03.2023 - Online-koolitus, Эстония 204.00
Купить билет Kuidas luua enda ümber ka ennast inspireeriv ning arendav töökultuur? Kuidas luua enda ümber ka ennast inspireeriv ning arendav töökultuur? Online-koolitus, Эстония 204.00
Купить билет Andmeanalüütiku 11-päevane arenguprogramm 24.01 - 11.04.2023 Andmeanalüütiku 11-päevane arenguprogramm 24.01 - 11.04.2023 - Online-koolitus, Эстония 2232.00
Купить билет R edasijõudnutele R edasijõudnutele Online-koolitus, Эстония 204.00
Купить билет Vitaalse pikaealisuse spetsialisti arenguprogramm Vitaalse pikaealisuse spetsialisti arenguprogramm - Online-koolitus, Эстония 2029.20
Купить билет Õppekursus: Finantsanalüütik / Учебный курс: финансовый аналитик Õppekursus: Finantsanalüütik / Учебный курс: финансовый аналитик - Online-koolitus, Эстония 1211.20
Купить билет Koondamisega seotud olulised õiguslikud küsimused ja kohtupraktika Koondamisega seotud olulised õiguslikud küsimused ja kohtupraktika Online-koolitus, Эстония 204.00
Купить билет SQL päringukeele meistriklass andmete analüüsimiseks I SQL päringukeele meistriklass andmete analüüsimiseks I Online-koolitus, Эстония 204.00
Купить билет Esmaabi sõja ja tuumakatastroofi korral Esmaabi sõja ja tuumakatastroofi korral Online-koolitus, Эстония 180.00
Купить билет Tööheaolu hübriid- ja kaugtöö meeskondades Tööheaolu hübriid- ja kaugtöö meeskondades Online-koolitus, Эстония 204.00
Купить билет Kuidas erinevaid isiksustüüpe toimiva meeskonnana tööle rakendada? Kuidas erinevaid isiksustüüpe toimiva meeskonnana tööle rakendada? Online-koolitus, Эстония 216.00
Купить билет Psühhosotsiaalsed ohutegurid, nende mõõtmine ja toimetuleku tegevusplaani koostamine Psühhosotsiaalsed ohutegurid, nende mõõtmine ja toimetuleku tegevusplaani koostamine Online-koolitus, Эстония 204.00
Купить билет SQL päringukeele meistriklass andmete analüüsimiseks II SQL päringukeele meistriklass andmete analüüsimiseks II Online-koolitus, Эстония 204.00
Купить билет Pilveteenustega seotud aktuaalsed õiguse küsimused ja kohtupraktika Pilveteenustega seotud aktuaalsed õiguse küsimused ja kohtupraktika Online-koolitus, Эстония 192.00
Купить билет Kuidas psühhosotsiaalsete ohutegurite tegevusplaani reaalselt ja praktiliselt ettevõttes rakendada? Kuidas psühhosotsiaalsete ohutegurite tegevusplaani reaalselt ja praktiliselt ettevõttes rakendada? Online-koolitus, Эстония 204.00
Купить билет Andmekaeve meetodid ja rakendused Andmekaeve meetodid ja rakendused Online-koolitus, Эстония 204.00
Купить билет Kannatlikkuse arendamise tähtsus töökohal НовоеНовоеKannatlikkuse arendamise tähtsus töökohal Online-koolitus, Эстония 180.00
Купить билет Milliste õigusaktidega tuleb arvestada töökoha tervise ja heaolu küsimustes? Milliste õigusaktidega tuleb arvestada töökoha tervise ja heaolu küsimustes? Online-koolitus, Эстония 204.00
Купить билет Tekstikaeve ja meelsusanalüüs Tekstikaeve ja meelsusanalüüs Online-koolitus, Эстония 204.00
Купить билет Tööga seotud pinge, stress, depressioon, ärevus ning nendega toimetulek Tööga seotud pinge, stress, depressioon, ärevus ning nendega toimetulek Online-koolitus, Эстония 204.00
Купить билет Statistilised andmeanalüüsi meetodid praktilises elus Statistilised andmeanalüüsi meetodid praktilises elus Online-koolitus, Эстония 204.00
Купить билет Milline tasusüsteem meelitab ligi, hoiab ja motiveerib töötajaid? НовоеНовоеMilline tasusüsteem meelitab ligi, hoiab ja motiveerib töötajaid? Online-koolitus, Эстония 192.00
Купить билет Praktiline kahepäevane koolitus: Eneseregulatsioon kui jõud eesmärkide saavutamiseks Praktiline kahepäevane koolitus: Eneseregulatsioon kui jõud eesmärkide saavutamiseks - Online-koolitus, Эстония 358.80
Купить билет Tervislik toitumine töökohal Tervislik toitumine töökohal Online-koolitus, Эстония 204.00
Купить билет Andmekirjaoskuse arendamine ja kriitiline mõtlemine Andmekirjaoskuse arendamine ja kriitiline mõtlemine Online-koolitus, Эстония 204.00
Купить билет Töötajate heaolu ja tervise toetamine organisatsioonis Elisa ja LHV näitel Töötajate heaolu ja tervise toetamine organisatsioonis Elisa ja LHV näitel Online-koolitus, Эстония 204.00
Купить билет Suhtlemise kunst - meeldiv suhtlemine kolleegidega loob heaolu ning toetab vaimset tervist Suhtlemise kunst - meeldiv suhtlemine kolleegidega loob heaolu ning toetab vaimset tervist Online-koolitus, Эстония 204.00
Купить билет Tervise- ja heaoluprogrammide tõhususe hindamine Tervise- ja heaoluprogrammide tõhususe hindamine Online-koolitus, Эстония 204.00
Купить билет Data Visualization and Storytelling - loo rääkimine andmetega Data Visualization and Storytelling - loo rääkimine andmetega Online-koolitus, Эстония 204.00
Купить билет Eesti Teabehalduse Konverents 2023: Andmete võidukäik Eesti Teabehalduse Konverents 2023: Andmete võidukäik Nordic Hotel Forum, Tallinn, Sirius saal, Эстония 240.00
Купить билет Andmete muundamine ja mudeldamine Power Query ja Power Pivoti abil Andmete muundamine ja mudeldamine Power Query ja Power Pivoti abil Online-koolitus, Эстония 204.00
Купить билет Motiveeriv tagasiside meeskonna tulemusjuhtimises НовоеНовоеMotiveeriv tagasiside meeskonna tulemusjuhtimises Online-koolitus, Эстония 192.00
Купить билет Power BI - visuaalsete raportite loomine ja automatiseerimine Power BI - visuaalsete raportite loomine ja automatiseerimine Online-koolitus, Эстония 204.00
Купить билет Tableau - analüütiku parim sõber Tableau - analüütiku parim sõber Online-koolitus, Эстония 204.00
Купить билет Andmeanalüütiku arenguprogramm 13.04.2023 - 13.06.2023 Andmeanalüütiku arenguprogramm 13.04.2023 - 13.06.2023 - Online-koolitus, Эстония 2029.20
Купить билет Sissejuhatus erialasse. Andmeanalüüsi alused Sissejuhatus erialasse. Andmeanalüüsi alused Online-koolitus, Эстония 204.00
Купить билет Personalitöötajate veebikonverents 2023: Paindlikkus ja otsustusvabadus töösuhetes НовоеНовоеPersonalitöötajate veebikonverents 2023: Paindlikkus ja otsustusvabadus töösuhetes Online-koolitus, Эстония 228.00
Купить билет Tervishoiusekretäri arenguprogramm 18.04.2023 - 06.06.2023 Tervishoiusekretäri arenguprogramm 18.04.2023 - 06.06.2023 - Online-koolitus, Эстония 1431.60
Купить билет Tervishoiusekretäri töö olemus Tervishoiusekretäri töö olemus Online-koolitus, Эстония 204.00
Купить билет Andmete kogumine, andmekaeve ja andmete visualiseerimine Andmete kogumine, andmekaeve ja andmete visualiseerimine Online-koolitus, Эстония 204.00
Купить билет Ülevaade tervishoiusvaldkonna seadustest Ülevaade tervishoiusvaldkonna seadustest Online-koolitus, Эстония 204.00
Купить билет Andmeanalüüs Excelis Pivot Table, konsolideeri ja PowerQuery tööriistadega Andmeanalüüs Excelis Pivot Table, konsolideeri ja PowerQuery tööriistadega Online-koolitus, Эстония 204.00
Купить билет Meditsiinis kasutatavatest infosüsteemidest Meditsiinis kasutatavatest infosüsteemidest Online-koolitus, Эстония 204.00
Купить билет Andmeanalüüsiks vajalik tööriist Qlik Andmeanalüüsiks vajalik tööriist Qlik Online-koolitus, Эстония 204.00
Купить билет Enesekehtestamine organisatsioonis - kuidas ületada suhtlemistõkked? Enesekehtestamine organisatsioonis - kuidas ületada suhtlemistõkked? Online-koolitus, Эстония 204.00
Купить билет Dokumendihaldus tervishoiusekretäri töös Dokumendihaldus tervishoiusekretäri töös Online-koolitus, Эстония 204.00
Купить билет SQL - andmete kogumiseks hädavajalik tööriist SQL - andmete kogumiseks hädavajalik tööriist Online-koolitus, Эстония 204.00
Купить билет Canva kujundusprogramm kergemate kujundustööde ja infomaterjalide tegemiseks Canva kujundusprogramm kergemate kujundustööde ja infomaterjalide tegemiseks Online-koolitus, Эстония 204.00
Купить билет Arhiivihaldus tervishoiusekretäri töös Arhiivihaldus tervishoiusekretäri töös Online-koolitus, Эстония 204.00
Купить билет SQL - andmete kogumiseks hädavajalik tööriist SQL - andmete kogumiseks hädavajalik tööriist Online-koolitus, Эстония 204.00
Купить билет Ravikindlustussüsteem, Haigekassa hüvitised Ravikindlustussüsteem, Haigekassa hüvitised Online-koolitus, Эстония 204.00
Купить билет Masinõppe koolituspäev Masinõppe koolituspäev Online-koolitus, Эстония 204.00
Купить билет Emotsionaalne ja sotsiaalne intelligentsus ning nende arendamine Emotsionaalne ja sotsiaalne intelligentsus ning nende arendamine Online-koolitus, Эстония 204.00
Купить билет Pythoni õppepäev Pythoni õppepäev Online-koolitus, Эстония 204.00
Купить билет Digidokumentide turvalisus. Eriliigiliste isikuandmete kaitse tervishoiuasutustes Digidokumentide turvalisus. Eriliigiliste isikuandmete kaitse tervishoiuasutustes Online-koolitus, Эстония 204.00
Купить билет R - võimas töövahend andmetega töötamisel R - võimas töövahend andmetega töötamisel Online-koolitus, Эстония 204.00
12
Загрузка...
Перезагрузить
По вашему запросу ничего не найдено
Загрузка...
Перезагрузить