logo
Select period
Search from map
Menu

Training

Training
No events were found
Presale has ended Õppekursus: KYC/AML spetsialist / Учебный курс: специалист KYC/AML Õppekursus: KYC/AML spetsialist / Учебный курс: специалист KYC/AML - Online-koolitus, Estonia
Presale has ended Õppekursus: Maksuspetsialist / Учебный курс: специалист по налогам Эстонии Õppekursus: Maksuspetsialist / Учебный курс: специалист по налогам Эстонии - Online-koolitus, Estonia
Buy ticket Kahepäevane koolitus: VBA makrod ja automatiseerimise valemid Excelis Kahepäevane koolitus: VBA makrod ja automatiseerimise valemid Excelis - Online-koolitus, Estonia 358.80
Buy ticket Tervise ja heaolu edendamine töökohal Tervise ja heaolu edendamine töökohal Online-koolitus, Estonia 204.00
Buy ticket Töökeskkonna vaimse tervise ja heaolu spetsialisti arenguprogramm 20.01 - 21.03.2023 Töökeskkonna vaimse tervise ja heaolu spetsialisti arenguprogramm 20.01 - 21.03.2023 - Online-koolitus, Estonia 204.00
Buy ticket Kuidas luua enda ümber ka ennast inspireeriv ning arendav töökultuur? Kuidas luua enda ümber ka ennast inspireeriv ning arendav töökultuur? Online-koolitus, Estonia 204.00
Buy ticket Andmeanalüütiku 11-päevane arenguprogramm 24.01 - 11.04.2023 Andmeanalüütiku 11-päevane arenguprogramm 24.01 - 11.04.2023 - Online-koolitus, Estonia 2232.00
Buy ticket R edasijõudnutele R edasijõudnutele Online-koolitus, Estonia 204.00
Buy ticket Vitaalse pikaealisuse spetsialisti arenguprogramm Vitaalse pikaealisuse spetsialisti arenguprogramm - Online-koolitus, Estonia 2029.20
Buy ticket Õppekursus: Finantsanalüütik / Учебный курс: финансовый аналитик Õppekursus: Finantsanalüütik / Учебный курс: финансовый аналитик - Online-koolitus, Estonia 1211.20
Buy ticket Koondamisega seotud olulised õiguslikud küsimused ja kohtupraktika Koondamisega seotud olulised õiguslikud küsimused ja kohtupraktika Online-koolitus, Estonia 204.00
Buy ticket SQL päringukeele meistriklass andmete analüüsimiseks I SQL päringukeele meistriklass andmete analüüsimiseks I Online-koolitus, Estonia 204.00
Buy ticket Esmaabi sõja ja tuumakatastroofi korral Esmaabi sõja ja tuumakatastroofi korral Online-koolitus, Estonia 180.00
Buy ticket Tööheaolu hübriid- ja kaugtöö meeskondades Tööheaolu hübriid- ja kaugtöö meeskondades Online-koolitus, Estonia 204.00
Buy ticket Kuidas erinevaid isiksustüüpe toimiva meeskonnana tööle rakendada? Kuidas erinevaid isiksustüüpe toimiva meeskonnana tööle rakendada? Online-koolitus, Estonia 216.00
Buy ticket Psühhosotsiaalsed ohutegurid, nende mõõtmine ja toimetuleku tegevusplaani koostamine Psühhosotsiaalsed ohutegurid, nende mõõtmine ja toimetuleku tegevusplaani koostamine Online-koolitus, Estonia 204.00
Buy ticket SQL päringukeele meistriklass andmete analüüsimiseks II SQL päringukeele meistriklass andmete analüüsimiseks II Online-koolitus, Estonia 204.00
Buy ticket Pilveteenustega seotud aktuaalsed õiguse küsimused ja kohtupraktika Pilveteenustega seotud aktuaalsed õiguse küsimused ja kohtupraktika Online-koolitus, Estonia 192.00
Buy ticket Kuidas psühhosotsiaalsete ohutegurite tegevusplaani reaalselt ja praktiliselt ettevõttes rakendada? Kuidas psühhosotsiaalsete ohutegurite tegevusplaani reaalselt ja praktiliselt ettevõttes rakendada? Online-koolitus, Estonia 204.00
Buy ticket Andmekaeve meetodid ja rakendused Andmekaeve meetodid ja rakendused Online-koolitus, Estonia 204.00
Buy ticket Kannatlikkuse arendamise tähtsus töökohal NewNewKannatlikkuse arendamise tähtsus töökohal Online-koolitus, Estonia 180.00
Buy ticket Milliste õigusaktidega tuleb arvestada töökoha tervise ja heaolu küsimustes? Milliste õigusaktidega tuleb arvestada töökoha tervise ja heaolu küsimustes? Online-koolitus, Estonia 204.00
Buy ticket Tekstikaeve ja meelsusanalüüs Tekstikaeve ja meelsusanalüüs Online-koolitus, Estonia 204.00
Buy ticket Tööga seotud pinge, stress, depressioon, ärevus ning nendega toimetulek Tööga seotud pinge, stress, depressioon, ärevus ning nendega toimetulek Online-koolitus, Estonia 204.00
Buy ticket Statistilised andmeanalüüsi meetodid praktilises elus Statistilised andmeanalüüsi meetodid praktilises elus Online-koolitus, Estonia 204.00
Buy ticket Milline tasusüsteem meelitab ligi, hoiab ja motiveerib töötajaid? NewNewMilline tasusüsteem meelitab ligi, hoiab ja motiveerib töötajaid? Online-koolitus, Estonia 192.00
Buy ticket Praktiline kahepäevane koolitus: Eneseregulatsioon kui jõud eesmärkide saavutamiseks Praktiline kahepäevane koolitus: Eneseregulatsioon kui jõud eesmärkide saavutamiseks - Online-koolitus, Estonia 358.80
Buy ticket Tervislik toitumine töökohal Tervislik toitumine töökohal Online-koolitus, Estonia 204.00
Buy ticket Andmekirjaoskuse arendamine ja kriitiline mõtlemine Andmekirjaoskuse arendamine ja kriitiline mõtlemine Online-koolitus, Estonia 204.00
Buy ticket Töötajate heaolu ja tervise toetamine organisatsioonis Elisa ja LHV näitel Töötajate heaolu ja tervise toetamine organisatsioonis Elisa ja LHV näitel Online-koolitus, Estonia 204.00
Buy ticket Suhtlemise kunst - meeldiv suhtlemine kolleegidega loob heaolu ning toetab vaimset tervist Suhtlemise kunst - meeldiv suhtlemine kolleegidega loob heaolu ning toetab vaimset tervist Online-koolitus, Estonia 204.00
Buy ticket Tervise- ja heaoluprogrammide tõhususe hindamine Tervise- ja heaoluprogrammide tõhususe hindamine Online-koolitus, Estonia 204.00
Buy ticket Data Visualization and Storytelling - loo rääkimine andmetega Data Visualization and Storytelling - loo rääkimine andmetega Online-koolitus, Estonia 204.00
Buy ticket Eesti Teabehalduse Konverents 2023: Andmete võidukäik Eesti Teabehalduse Konverents 2023: Andmete võidukäik Nordic Hotel Forum, Tallinn, Sirius saal, Estonia 240.00
Buy ticket Andmete muundamine ja mudeldamine Power Query ja Power Pivoti abil Andmete muundamine ja mudeldamine Power Query ja Power Pivoti abil Online-koolitus, Estonia 204.00
Buy ticket Motiveeriv tagasiside meeskonna tulemusjuhtimises NewNewMotiveeriv tagasiside meeskonna tulemusjuhtimises Online-koolitus, Estonia 192.00
Buy ticket Power BI - visuaalsete raportite loomine ja automatiseerimine Power BI - visuaalsete raportite loomine ja automatiseerimine Online-koolitus, Estonia 204.00
Buy ticket Tableau - analüütiku parim sõber Tableau - analüütiku parim sõber Online-koolitus, Estonia 204.00
Buy ticket Andmeanalüütiku arenguprogramm 13.04.2023 - 13.06.2023 Andmeanalüütiku arenguprogramm 13.04.2023 - 13.06.2023 - Online-koolitus, Estonia 2029.20
Buy ticket Sissejuhatus erialasse. Andmeanalüüsi alused Sissejuhatus erialasse. Andmeanalüüsi alused Online-koolitus, Estonia 204.00
Buy ticket Personalitöötajate veebikonverents 2023: Paindlikkus ja otsustusvabadus töösuhetes NewNewPersonalitöötajate veebikonverents 2023: Paindlikkus ja otsustusvabadus töösuhetes Online-koolitus, Estonia 228.00
Buy ticket Tervishoiusekretäri arenguprogramm 18.04.2023 - 06.06.2023 Tervishoiusekretäri arenguprogramm 18.04.2023 - 06.06.2023 - Online-koolitus, Estonia 1431.60
Buy ticket Tervishoiusekretäri töö olemus Tervishoiusekretäri töö olemus Online-koolitus, Estonia 204.00
Buy ticket Andmete kogumine, andmekaeve ja andmete visualiseerimine Andmete kogumine, andmekaeve ja andmete visualiseerimine Online-koolitus, Estonia 204.00
Buy ticket Ülevaade tervishoiusvaldkonna seadustest Ülevaade tervishoiusvaldkonna seadustest Online-koolitus, Estonia 204.00
Buy ticket Andmeanalüüs Excelis Pivot Table, konsolideeri ja PowerQuery tööriistadega Andmeanalüüs Excelis Pivot Table, konsolideeri ja PowerQuery tööriistadega Online-koolitus, Estonia 204.00
Buy ticket Meditsiinis kasutatavatest infosüsteemidest Meditsiinis kasutatavatest infosüsteemidest Online-koolitus, Estonia 204.00
Buy ticket Andmeanalüüsiks vajalik tööriist Qlik Andmeanalüüsiks vajalik tööriist Qlik Online-koolitus, Estonia 204.00
Buy ticket Enesekehtestamine organisatsioonis - kuidas ületada suhtlemistõkked? Enesekehtestamine organisatsioonis - kuidas ületada suhtlemistõkked? Online-koolitus, Estonia 204.00
Buy ticket Dokumendihaldus tervishoiusekretäri töös Dokumendihaldus tervishoiusekretäri töös Online-koolitus, Estonia 204.00
Buy ticket SQL - andmete kogumiseks hädavajalik tööriist SQL - andmete kogumiseks hädavajalik tööriist Online-koolitus, Estonia 204.00
Buy ticket Canva kujundusprogramm kergemate kujundustööde ja infomaterjalide tegemiseks Canva kujundusprogramm kergemate kujundustööde ja infomaterjalide tegemiseks Online-koolitus, Estonia 204.00
Buy ticket Arhiivihaldus tervishoiusekretäri töös Arhiivihaldus tervishoiusekretäri töös Online-koolitus, Estonia 204.00
Buy ticket SQL - andmete kogumiseks hädavajalik tööriist SQL - andmete kogumiseks hädavajalik tööriist Online-koolitus, Estonia 204.00
Buy ticket Ravikindlustussüsteem, Haigekassa hüvitised Ravikindlustussüsteem, Haigekassa hüvitised Online-koolitus, Estonia 204.00
Buy ticket Masinõppe koolituspäev Masinõppe koolituspäev Online-koolitus, Estonia 204.00
Buy ticket Emotsionaalne ja sotsiaalne intelligentsus ning nende arendamine Emotsionaalne ja sotsiaalne intelligentsus ning nende arendamine Online-koolitus, Estonia 204.00
Buy ticket Pythoni õppepäev Pythoni õppepäev Online-koolitus, Estonia 204.00
Buy ticket Digidokumentide turvalisus. Eriliigiliste isikuandmete kaitse tervishoiuasutustes Digidokumentide turvalisus. Eriliigiliste isikuandmete kaitse tervishoiuasutustes Online-koolitus, Estonia 204.00
Buy ticket R - võimas töövahend andmetega töötamisel R - võimas töövahend andmetega töötamisel Online-koolitus, Estonia 204.00
12
Loading...
Reload
No results have been found for your request.
Loading...
Reload